Slika novice

Skupina Adventura Investments s četrt milijarde prihodkov

Skupina Adventura Investments je v letu 2021 še dodatno utrdila svoje mesto med največjimi slovenskimi poslovnimi skupinami. Skupni prihodki skupine so se na medletni ravni zvišali za skoraj četrtino in dosegli četrt milijarde evrov, število zaposlenih pa je preseglo 1500. Ambiciozni so tudi načrti za leto 2022, saj naj bi se konsolidirani prihodki zvišali za več kot 50 milijonov evrov in približali meji 280 milijonov evrov, EBITDA pa bo predvidoma dosegel 29 milijonov evrov. Do leta 2025 je načrtovanih skoraj 360 milijonov evrov prihodkov in okoli 40 milijonov evrov EBITDA.

»Zadnja leta so bila za Adventuro Investments in družbe v skupini izredno zahtevna, popolna prilagajanj novim razmeram in trendom ter v znamenju iskanja novih priložnosti za rast. Čeprav se je slovensko gospodarstvo tekom celotnega leta soočalo s številnimi omejitvami, so vse družbe v naši skupini uspešno zaključile leto, presegle rezultate iz predhodnega leta in utrdile svoj položaj na trgu. Prav v zadnjih dveh letih se je še dodatno potrdilo, da sta naša začrtana smer in strategija pravilni. Tudi v zadnjih dveh letih smo namreč pomemben poudarek dali predvsem stabilnemu in dolgoročno naravnanem poslovanju, s hitrimi odzivi pa smo uspeli izkoristi tudi številne nove priložnosti na trgu. Adventura Investments je tako s prevzemom družbe Anticus v letu 2021 vstopila na slovenski in hrvaški trg najema vozil, v začetku letošnjega leta pa smo sklenili tudi strateško partnerstvo s Slovenskimi železnicami, ki bodo po izpolnitvi odložnih pogojev vstopile v lastništvo Skupine Nomago,« je povedal glavni izvršni direktor in solastnik Adventure Investments Aleš Škerlak. »Adventura Investments tudi v prihodnjem obdobju nadaljuje z razvojem obstoječih podjetij in sledi uresničevanju ambiciozno zastavljenih načrtov. Aktivno iščemo in se dogovarjamo za prevzeme, s katerimi bi okrepili podjetja v naši skupini, na drugi strani pa smo pozorni tudi na nove priložnosti, ki se odpirajo na trgu,« je še dodal Aleš Škerlak.

V letu 2021 je Skupina Adventura Investments ustvarila 26 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), razmerje med neto dolgom in ustvarjenim EBITDA pa se je znižalo na vsega 1,6-kratnik. Za leto 2022 je načrtovana več kot 10-odstotna rast EBITDA, brez upoštevanja učinka morebitnih novih prevzemov.

Skupina Bidigital, ki vključuje največjega slovenskega trgovca z zabavno elektroniko Big Bang in distributersko družbo Big Partner, je leta 2021 ustvarila 116,2 milijona evrov prihodkov. Za letošnje leto je načrtovana nadaljnja 10-odstotna rast, ki pa bi bila še krepko višja, če na trgu ne bi prišlo do pomanjkanja elektronskih komponent in zamud pri dobavah. Na otežene razmere na trgu se je Big Bang pravočasno odzval in uspel zagotoviti zadosten obseg zalog v vseh produktnih in cenovnih kategorijah, zaradi česar družba že zadnji dve leti prehiteva rast trga. Tudi Big Partner je bil doslej uspešen pri pridobivanju novih blagovnih znamk, ki jih ima v svojem potrfelju trenutno že 32.

Skupina Nomago, ki je s hčerinskimi podjetji prisotna tudi v Italiji in na Hrvaškem, je v letu 2021 ustvarila več kot 80 milijonov evrov prihodkov, ki se bodo v letošnjem letu povzpeli na rekordnih 100 milijonov evrov, EBITDA pa na 15,9 milijona evrov. Zadnje podražitve pogonskih goriv in drugih življenjskih stroškov se že odražajo tudi na spremembah pri načinu vsakodnevne mobilnosti posameznika, število potnikov v medkrajevnem javnem linijskem prometu pa je bilo v letu 2021 za četrtino večje kot leto prej. Nomago je bil uspešen tudi na nedavnem razpisu za izvajanje medkrajevnega javnega potniškega prometa za naslednjih pet let z možnostjo podaljšanja za dodatna 3 leta, z novim koncesijskim obdobjem pa je pričakovati tudi izboljšanje povezav za potnike in povečanje frekvence prevozov.

Velik preobrat je v lanskem poslovnem letu uspel tudi Skupini Anticus, ki je leto zaključila s 25,6 milijona evrov prihodkov, po turbulentnem letu in zaustavitvi turističnih tokov v letu 2020 pa se je lani opazno izboljšala tudi dobičkonosnost poslovanja. Z obuditvijo turističnih aktivnosti v regiji in sprostitvijo omejitev je pričakovati še dodatno okrevanje poslovanja, prihodki Skupine Anticus, ki je nosilec mednarodne franšize SIXT rent a car za Slovenijo in Hrvaško, pa se bodo letos predvidoma zvišali za kar dve tretjini, na skoraj 43 milijonov evrov.

Iz leta v leto pa se vse bolj uveljavlja tudi Marg, ki je v zadnjih letih na eni strani povečal število poslovnih partnerjev, na drugi strani pa so številni obstoječi partnerji v tem času še dodatno nadgradili sodelovanje. Z vedno bolj uveljavljenim mešanim delovnim časom, ko zaposleni del tedna preživijo na delovnem mestu, v preostalem času pa delajo od doma, je digitalizacija poslovanja postala neizbežna. Po zadnjih podatkih si je Marg doslej uspel izboriti že okoli 30-odstotni tržni delež med velikimi slovenskimi podjetji, število uporabnikov njegovih rešitev pa presega 20.000. Po lanskoletni 14-odstotni rasti prihodkov, je tudi letos pričakovati dvomestno rast poslovanja.