Slika novice

Slovenske železnice in Nomago v strateško partnerstvo

Slovenske železnice in Skupina Nomago vstopata v strateško partnerstvo. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in glavni izvršni direktor Adventure Investments Aleš Škerlak sta podpisala kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere bodo Slovenske železnice pridobile 50-odstotni lastniški delež Nomaga. Fiksni del kupnine za lastniški delež znaša 15,75 milijona evrov, preostali del kupnine pa bo odvisen od poslovanja Skupine Nomago v naslednjih letih. Posel morajo potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence.

»S strateškim partnerstvom med Slovenskimi železnicami in Nomagom se Slovenija postavlja ob bok največjim evropskim ponudnikom mobilnosti in bo lahko na tem visoko konkurenčnem trgu narekovala nove trende. Prihodnost mobilnosti namreč ni enoznačna, saj ljudje že dolgo ne uporabljajo zgolj enega prevoznega sredstva, ampak jih kombinirajo glede na njihove potrebe. Na krajših poteh denimo uporabljajo sistem javne izposoje koles in mestni potniški promet, v službo se odpeljejo z vlakom, domov odpravijo z avtobusom in na dopust z letalom. Vse te storitve mobilnosti pa bodo v prihodnje potnikom na razpolago na enem mestu,« je ob podpisu povedal glavni izvršni direktor in solastnik Adventure Investments Aleš Škerlak.

»Skupina Slovenske železnice je s Skupino Nomago vstopila v strateško partnerstvo na razvoju mobilnosti v Sloveniji. Slovenske železnice so pridobile 50-odstotni delež v Skupini Nomago. Fiksni del skupno znaša 15,75 milijona evrov, preostanek pa bo izplačan v prihodnjih letih glede na uspešnost poslovanja Nomaga. Slovenske železnice imajo tudi izključno pravico pridobiti 100-odstotni delež do konca leta 2024,« je ob podpisu pogodbe povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Skupina Nomago danes potnike prevaža z okoli 700 avtobusi, že več let pa vozni park dopolnjuje izključno z vozili, ki izpolnjujejo najstrožje okoljevarstvene standarde. Poleg tega ima Nomago v lasti oziroma upravljanju tudi 22 avtobusnih postaj in postajališč po vseh Sloveniji ter 5 specializiranih delavnic. Nomago v cestnem potniškem prometu prevoze izvaja na več kot 650 linijah, skrbi za prevoze več kot 100 šol in podjetij po vsej državi, zagotavlja mestni potniški promet v Celju, Novi Gorici, Idriji, Krškem, Postojni, Velenju in Brežicah, sistem javne izposoje koles ima vzpostavljen v 11 slovenskih občinah in je vodilni ponudnik letalskih kart v Sloveniji. V skladu z načrti bodo poslovni prihodki matične družbe Nomago letos znašali rekordnih 86 milijonov evrov oziroma skoraj tretjino več kot v minulem letu, poslovni prihodki Skupine Nomago pa bodo dosegli 100 milijonov evrov. Konec leta 2022 bo imela Skupina Nomago že približno 1100 zaposlenih, kljub visoki rasti obsega poslovanja in načrtovanim investicijam v nova vozila pa Skupina Nomago ostaja praktično nezadolžena, saj bo konec leta 2022 razmerje med neto dolgom in ustvarjenim EBITDA znašalo zgolj 1,0. Skupina Nomago bo v letošnjem letu predvidoma ustvarila 15,9 milijona evrov EBITDA, v letu 2023 pa se bo ustvarjeni EBITDA v skladu z načrti povzpel na 18,9 milijona evrov.