Slika novice

Poslanstvo Adventure Investments bo nadaljeval sklad zasebnega kapitala Advance Capital Partners

Ljubljana, 6. september 2023 - Adventura Investments je v zgolj osmih letih postala ena izmed največjih slovenskih poslovnih skupin, ki jo sestavlja več kot deset podjetij iz različnih panog s skoraj 2000 zaposlenimi in prek 400 milijonov evrov skupnih prihodkov. Ker je struktura poslovanja presegla obstoječe okvire, je bila sprejeta odločitev za ustanovitev neodvisnega upravljavca skladov zasebnega kapitala Advance Capital Partners. Le-ta bo upravljal z alternativnim investicijskim skladom Advance Capital Partners d.d., AIS, k.d., v katerem bo Adventura Investments ključni vlagatelj. Sklad bo ob izpolnjevanju še višjih profesionalnih standardov nadaljeval s poslanstvom Adventure Investments, obenem pa mu bo tudi bistveno olajšan vstop v nove naložbe, nadaljnja širitev podjetij v regiji ter doseganje ambicioznih ciljev.

Za predsednika uprave Advance Capital Partners je bil imenovan dosedanji glavni izvršni direktor in solastnik Adventure Investments Aleš Škerlak. V upravi sta se Škerlaku pridružila še Tim Umberger, ki je doslej deloval kot partner v družbi East Capital in je bil aktiven na področju upravljanja premoženja zlasti na področju Srednje in Vzhodne Evrope, in Matej Runjak, ki je v zadnjih dveh desetletjih aktivno sodeloval pri najzahtevnejših transakcijah ter upravljanju naložb, pred prihodom na Advance Capital Partners pa je bil glavni izvršni direktor družbe za upravljanje alternativnih naložb Trigal. Na Advance Capital Partners se je prezaposlila tudi celotna ekipa Adventure Investments.

Adventura Investments bo po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj in izpolnitvi odložnih pogojev na sklad prenesla svoji naložbi v Skupino Big Bang, ki se po lanskem prodoru na hrvaški in bosanskohercegovski trg sedaj širi tudi v Srbijo, in vodilno slovensko podjetje za digitalizacijo poslovanja Margis, ki je nastalo z združitvijo dveh uspešnih IT podjetij. Glavni fokus sklada, ki bo investiral zlasti v IT, obnovljive vire energije, maloprodajo, mobilnost, zdravstvo in industrijo, so naložbe v razponu med 10 in 30 milijoni evrov, pri vsaki od naložb pa je cilj razviti vodilnega igralca v regiji Adriatic.

»Zgodbo Adventure Investments, ki je delovala kot profesionalen family office, smo prerasli veliko hitreje, kot smo pričakovali. Ker v obstoječo strukturo nismo mogli vključiti vseh zasebnih in institucionalnih vlagateljev, ki so v zadnjih letih izrazili željo po še bolj poglobljenem sodelovanju, je bila ustanovitev upravljavca skladov zasebnega kapitala in alternativnega investicijskega sklada logičen naslednji korak v naši razvojni zgodbi. Ciljna vrednost sklada, ki bo podvržen nadzoru Agencije za trg vrednostnih papirjev, bo 200 milijonov evrov, sredstva pa bomo predvidoma investirali v približno 12 obetavnih podjetij,« je povedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak in dodal: »Sklad bo nadaljeval s filozofijo, ki jo je gojila že Adventura Investments, saj bomo investirali v večinske lastniške deleže, podjetja pa razvijali v partnerstvu z obstoječimi lastniki in vodstvom.

Adventura Investment ostaja zasebna investicijska skupina, katere največja naložba bo delež v skladu, s katerim bo upravljal Advance Capital Partners. Tudi po zaključku transakcije bo imela Adventura Investments v lasti lastniške deleže v Nomagu, družbi Anticus (nosilec franšize SIXT za Slovenijo in Hrvaško) in Navtičnem centru Liburnija ter nekatere ostale manjše naložbe.

To sporočilo je informativne narave in je namenjeno zgolj obveščanju javnosti o dejavnosti družbe Advance Capital Partners d.d. To sporočilo ni namenjeno (predhodnemu) trženju enot alternativnega investicijskega sklada Advance Capital Partners d.d., AIS, k.d.