Slika novice

Avrigo in Izletnik pričela s postopkom integracije v skupno družbo

Ljubljana, 16. junij 2017 - Do konca letošnjega leta bosta dva pomembna slovenska ponudnika avtobusnih prevozov dokončno povezana. Z junijem ju bo povezovalo že novo skupno vodstvo, potniki pa bodo to občutili prek poenotenih storitev ter predvsem novih storitev, ki jim bodo poenostavljale nakup, dvigale dostopnost in kvaliteto samih prevozov, že zdaj pa se vozijo v avtobusih s poenoteno podobo.

Vodstvo bosta prevzela mag. Sandi Brataševec z več kot 20 letnimi izkušnjami s področja prevozov in turizma, ki je te dni že prevzel mesto direktorja družb Avrigo in Izletnik Celje, ter Miha Tavčar, FCCA z več kot 10 letnimi izkušnjami s področja financ, ki ostaja na mestu člana uprave v obeh družbah. Poleg integracije skupine v enotno družbo, si je novo vodstvo med strateške cilje začrtalo še digitalno preobrazbo in internacionalizacijo poslovanja. Dosedanje vodstvo bo tudi v prihodnje opravljalo ključne zadolžitve v skupini.

S tem je končana prva faza integracije, v kateri so trenutno že povezani Integral Notranjska d.o.o., Integral Zagorje d.o.o., Integral Stojna Kočevje d.o.o. ter Koratur d.d., pridružila pa se jim bo še družba Promet Mesec d.o.o., ki je že od leta 1995 eden izmed večjih ponudnikov prevozov potnikov po Sloveniji in v tujini. Skupina sedaj v voznem parku razpolaga z že več kot 500 avtobusi oziroma 20.000 sedeži. Samo v lanskem letu je prepeljala več kot 25 milijonov kilometrov in več kot 10 milijonov potnikov. Cilj nove skupine je postati najboljši ponudnik avtobusnih prevozov, potovanj ter izletov v Sloveniji in regiji.

Družbe v skupini Adventura holding kot koncesionarji izvajajo javni potniški promet v cestnem prometu na več kot 500 linijah po Sloveniji in tako povezujejo več kot polovico slovenskega ozemlja. Imajo razvejano mrežo poslovnih enot in dobro geografsko pokritost Slovenije. Skupina podpira projekte, ki spodbujajo razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji in ki pospešujejo popularizacijo javnega potniškega prometa, kot na primer sistem integriranega javnega potniškega prometa. Skupina trenutno izvaja mestni potniški promet v 5 slovenskih mestih (Nova Gorica, Velenje, Postojna, Krško, Idrija), posebne linijske prevoze za več kot 100 šol in številna podjetja po Sloveniji. Družbe v skupini aktivno sodelujejo tudi s turističnimi destinacijami, turističnimi ponudniki in organizatorji dogodkov pri prevozih turistov do in po slovenskih turističnih destinacijah vključno s potniki na križarjenjih v Luki Koper.

Proces razvoja skupine se še ni zaključil, ampak se šele zares začenja. Skupina bo nadaljevala z integracijo skupine v enotno družbo Avrigo – Izletnik z namenom nadaljnjega razvoja voznega parka, vzpostavitve celovite informacijske podpore na različnih področjih, uvedbe organizacijskih izboljšav in optimizacije vseh procesov ter učinkovitejše trženje vseh storitev skupine z vzpostavitvijo treh regijskih centrov (Zahodna, Osrednjeslovenska in Vzhodna), online prodaje in prepoznavne znamke. Za nove in obstoječe potnike oz. kupce bo skupina razvijala še izboljšane in nove inovativne storitve in produkte s področja prevozov potnikov in turizma.