Slika novice

Adventura Investments z nakupom Big Banga razširja portfelj strateških naložb

Ljubljana, 16. april 2018 - Družba Bidigital, ki je v 60-odstotni lasti Adventure Investments, je danes podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Big Bang, v vrednosti 18.611 mio EUR. Postopki nakupa bodo zaključeni predvidoma v roku treh mesecev, pod pogojem pridobitve potrebnih soglasij.

Big Bang je s 25-letno tradicijo, mrežo 18 trgovin in spletnim centrom največji ponudnik avdio- in video izdelkov ter računalništva na slovenskem trgu, hkrati pa sodi med večje ponudnike izdelkov bele tehnike in telekomunikacij. »Skupaj z vodstvom podjetja Big Bang bomo posodobili obstoječo strategijo, predvsem s ciljem hitrejše digitalizacije poslovanja, širjenja ponudbe in postopne internacionalizacije. Adventura Investments je finančni investitor, ki na trgu neprestano išče zanimive naložbe. Eno od njih smo prepoznali v Big Bangu,« je dejal Aleš Škerlak, izvršni direktor družbe Adventura Investments.

Adventura Investments vlaga v večinske deleže podjetij s ciljem razširiti poslovanje, poslovno in finančno prestrukturirati kupljena podjetja ter tako povečati njihovo vrednost. Z naložbami v Avrigo, Izletnik Celje, in STA potovanja je družba prisotna v dejavnosti mobilnosti in turizma, z naložbo v Marg, v dejavnosti informacijske tehnologije, z najnovejšo naložbo v Big Bang pa vstopa v dejavnost prodaje elektronskih proizvodov.