Slika novice

Obvestilo družbe Adventura holding, d.d. o spremembah pomembnih deležev

Obvestilo družbe Adventura holding, d.d. o spremembah pomembnih deležev Adventura holding, d.d., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, v skladu s 147. členom v povezavi z drugim odstavkom 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) sporoča, da jo je dne 19.04.2019 delničar OMIT d.o.o. na podlagi 141. člena ZTFI obvestil, da je dne 17.04.2019 pridobil dodatnih 200.000 delnic družbe Adventura holding, d.d. z oznako ADVR. Pred odsvojitvijo je bila družba OMIT d.o.o. imetnica 1.683.000 delnic ADVR, kar predstavlja 23,68% glasovalnih pravic iz delnic ADVR, po dodatni pridobitvi pa je družba OMIT d.o.o. imetnica 1.883.000 delnic ADVR, kar predstavlja 26,49% glasovalnih pravic iz delnic ADVR.

V Ljubljani, dne 19.04.2019