Slika novice

Big Bang v prihodnost z Adventuro Investments

Ljubljana, 20. september 2018 - Big Bang, največji slovenski trgovec z elektronskim blagom, danes začenja novo poglavje. Po izpolnitvi vseh odložilnih pogojev in pridobitvi pozitivnega soglasja Agencije za varstvo konkurence je Adventura Investments oziroma njena hčerinska družba Bidigital v stečajno maso družbe Merkur nakazala 18.61 milijona EUR kupnine ter postala 100-odstotna lastnica Big Banga.

Bidigital je v večinski, 60-odstotni lasti Adventure Investments, 40-odstotni delež pa je v lasti hčerinske družbe York Capital Management Global Advisors, LLC, ki je globalno investicijsko podjetje, ustanovljeno leta 1991 in s podružnicami v New Yorku, Londonu in Hongkongu, usmerjeno pa je v naložbe v podjetja v zasebni in javni lasti, ki so v postopku reorganizacije in sprememb poslovanja.

»Big Bang je danes dobil več kot le finančno stabilnega in močnega lastnika. Dobil je partnerja za prihodnost. Skupaj z vodstvom Big Banga bomo v naslednjih mesecih posodobili strategijo, pospešili digitalizacijo poslovanja ter pripravili zdrave temelje za nadaljnjo rast. Z današnjim dnem so se torej Big Bangu na stežaj odprla vrata v prihodnost, ki bo na eni strani zaznamovana z digitalizacijo poslovanja in vseh prodajnih poti, na drugi strani pa kupci danes ne želijo več zgolj izdelka, temveč celovito storitev na enem mestu. Prepričan sem, da bo Big Bang, ki je po več kot desetletju dobil finančno močnega lastnika, kos vsem izzivom,« je ob zaključku konkurenčnega prodajnega postopka povedal Aleš Škerlak, izvršni direktor Adventure Investments.

»Uspešna rast podjetja temelji na zaposlenih in uvajanju novih tehnologij v vse procese in aktivnosti. Na trgu elektronskih naprav je že lani zavladala pozitivna usmerjenost, sedaj pa lahko v prihodnost lažje zremo tudi v Big Bangu. Prvič po več kot desetletju imamo finančno močnega lastnika, kar za naše kupce, poslovne partnerje in dobavitelje predstavlja trdno zagotovilo,« je povedal Aleš Ponikvar, direktor Big Banga.

Več informacij.