Slika novice

Avtobusni prevozi Rižana združeni z Nomagom

Ljubljana, 6. november 2018 – Podjetje Avtobusni prevozi Rižana (AP Rižana) se je pripojilo k Nomagu, s čimer se je sklenila prva faza napovedanih združitev. Ustanovitelja družinskega podjetja AP Rižana, Branko in Martina Šav, ostajata v Nomagu, nespremenjeni pa ostajajo tudi vozni redi in vozni park, ki ga bo Nomago v prihodnje še dodatno nadgrajeval.

»Pripojitev AP Rižana je strateškega pomena za nadaljnji razvoj Nomaga. Prek Kopra, ki je pomembna geografska točka pri organizaciji prevozov, bomo lahko sedaj še lažje in bolj učinkovito usklajevali prevoze in poslovanje v regiji. Sem prištevamo tudi prevoze potnikov z ladij za križarjenja, prevoze v zaledju Trsta, na območju pokrajine Furlanija-Julijska krajina ter prevoze v sosednji Istri. Veseli nas, da ustanovitelja AP Rižana še naprej ostajata v Nomagu, tako kot tudi vsi dosedanji sodelavci AP Rižana,« je povedal mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor Nomaga.

Usklajevanje prevozov prek Kopra bo pomembno olajšalo organizacijo poslovanja skupine Nomago in omogočilo bolj učinkovit nastop na strateško pomembnih trgih na priobalnem območju do Istre, kjer se bodo ustvarjale sinergije s podjetjem Brioni Pula, tudi članom skupine Nomago. AP Rižana, ki je pod blagovno znamko Nomago pričel nastopati 1. maja, tudi po pripojitvi ohranja sedež v Bertokih in bo posloval v okviru novoustanovljene Poslovne enote Koper, od koder bodo med drugim tudi koordinirali vozne rede javnega linijskega prometa in šolskih prevozov.

Krepitev močne mreže do Trsta

AP Rižana je imel že pred prevzemom dobro pokrito mrežo do Trsta, ki jo bo Nomago v prihodnje še okrepil. »Pričakujemo močne sinergije z italijansko družbo Alibus International in hrvaško družbo Brioni, ki smo ju prevzeli v letošnjem letu. Tako bomo še korak bližje našemu cilju razviti se v vodilnega ponudnika mobilnosti med Benetkami in Dubrovnikom,« je še dejal mag. Brataševec in poudaril, da bo Nomago nadaljeval dolgoletna prizadevanja vseh podjetij, ki so pod enotno blagovno znamko združila svoje zgodbe. Nomago bo še naprej razvijal storitve in nove, inovativne produkte na področju popotništva, ki jih uporabniki potrebujejo za vsakodnevno mobilnost ter za dopustniški oddih od nje. Velik poudarek pa že vse od ustanovitve dajejo digitalni transformaciji ter nenehnemu izboljševanju storitev na področju e-mobilnosti.

AP Rižana je imel že pred prevzemom dobro pokrito mrežo do Trsta, ki jo bo Nomago v prihodnje še okrepil. »Pričakujemo močne sinergije z italijansko družbo Alibus International in hrvaško družbo Brioni, ki smo ju prevzeli v letošnjem letu. Tako bomo še korak bližje našemu cilju razviti se v vodilnega ponudnika mobilnosti med Benetkami in Dubrovnikom,« je še dejal mag. Brataševec in poudaril, da bo Nomago nadaljeval dolgoletna prizadevanja vseh podjetij, ki so pod enotno blagovno znamko združila svoje zgodbe. Nomago bo še naprej razvijal storitve in nove, inovativne produkte na področju popotništva, ki jih uporabniki potrebujejo za vsakodnevno mobilnost ter za dopustniški oddih od nje. Velik poudarek pa že vse od ustanovitve dajejo digitalni transformaciji ter nenehnemu izboljševanju storitev na področju e-mobilnosti.