Aleš
Škerlak

Glavni izvršni direktor

Aleš Škerlak je solastnik Adventure Investments in njen glavni izvršni direktor, zadolžen za strategijo, upravljanje družb v skupini in razvoj novih poslovnih modelov.

Aleš Škerlak ima skoraj dve desetletji izkušenj na kapitalskih trgih. V svoji karieri je uspešno vodil številne združitve in prevzeme ter implementacije novih poslovnih modelov. Razmišljanje izven okvirov in hitro sprejemanje premišljenih odločitev je njemu in njegovi ekipi v rekordno kratkem času pomagalo zgraditi eno izmed največjih slovenskih poslovnih skupin.

Svojo kariero je začel leta 2000 kot revizor v družbi Constantia Plus, eni izmed najstarejših in najbolj spoštovanih revizijskih družb v Sloveniji. Po dveh letih se je pridružil investicijski družbi Publikum, kjer je hitro napredoval ter po le enem letu postal direktor za finance in računovodstvo ter prevzel funkcijo prokurista. Vodil je ekipo za kapitalske trge, zadolžen pa je bil tudi za razvoj borznega posredništva, upravljanja premoženja in investicijskega bančništva. V družbi Publikum je kot vodja ali kot član ekipe sodeloval v številnih projektih korporativnih financ najvišje kompleksnosti.

Leta 2010, ko so se združili trije izmed pionirjev slovenskega kapitalskega trga (Publikum, Poteza in Medvešek Pušnik), je prevzel funkcijo glavnega izvršnega direktorja novoustanovljene družbe ALTA Skupina. Poleg tega je bil tudi predsednik upravnega odbora največje slovenske borznoposredniške hiše ALTA Invest in predsednik upravnega odbora družbe ALTA Skladi, ene izmed največjih in najhitreje rastočih družb za upravljanje. V ALTA Skupini je vodil integracijo do tedaj samostojnih podjetij v novo skupino in postavil novo strategijo družbe. Končni rezultat je bila največja slovenska nebančna finančna skupina, ki je bila vodilna na področju borznega posredništva, izdaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, upravljanja premoženja in prevzemnih aktivnosti.

Ko se mu je ponudila priložnost za vodenje ene izmed največjih in najbolj kompleksnih združitev v Sloveniji, je Aleš Škerlak soustanovil Adventuro Investments in postal njen glavni izvršni direktor. Ena od prvih nalog po ustanovitvi podjetja je bil prevzem in združitev do tedaj samostojnih turistično-prevozniških družb v vodilno skupino na trgu, ki bo sposobna tekmovati in narekovati trende mobilnosti v celotni regiji. Z združitvijo družb Avrigo Nova Gorica, Izletnik Celje, Promet Mesec, STA potovanja, AP Rižana in nekaterih ostalih družb je nastal Nomago. Njegova strategija je postati vodilni ponudnik celovitih mobilnostnih rešitev med Benetkami in Dubrovnikom, družba pa je že danes prva na tem področju na slovenskem trgu.

Drugi korak pri razvoju Adventure Investments je bil vstop v IT-panogo in prevzem tehnološke družbe Marg, ki pomaga podjetjem in organizacijam pri prehodu v digitalni svet.

Tretji strateški korak je bil vstop v panogo maloprodaje, ki jo v bližnji prihodnosti čakajo velike spremembe in kjer je digitalna transformacija že v polnem teku. S prevzemom Big Banga ima Adventura Investments odlično izhodiščno točko, saj je Big Bang vodilni trgovec na področju prodaje hišne in zabavne elektronike v Sloveniji, s prav tako močnim segmentom veleprodaje.

V le nekaj letih so Aleš Škerlak in njegova ekipa preobrazili Adventuro Investments v eno izmed največjih slovenskih korporacij z okoli 240 milijoni EUR letnih prihodkov in skoraj 1.500 zaposlenimi.

Kontakt

T: +386 (0)1 43 17 717

E: ales.skerlak@adventura-investments.com